Tegemoetkoming Premie Zorgverzekering 2020

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering. Dit is een tegemoetkoming van €240,- per jaar en geldt voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn en een gezamenlijk netto inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Daarbij maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

   

Automatische toekenning

Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een automatische toekenning.
We streven ernaar de uitbetalingen in april of mei 2020 te laten plaatsvinden.

Nog geen aanvraag ingediend?

Denkt u recht te hebben op deze tegemoetkoming, maar u heeft tot nu toe nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via (0578) 69 94 94. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden op de pagina Tegemoetkoming Zorgverzekering 2020.
 
Om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke tegemoetkoming is het van belang dat u de volgende informatie aanlevert:
•    Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten behoort;
•    Een bewijsstuk van uw gezamenlijk netto inkomen (peildatum januari 2020).

De meest voorkomende inkomensgrenzen per maand vindt u in onderstaand overzicht.

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.199,64

Gehuwden/samenwonend

€  1.713,77 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)


Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.340,93

Gehuwden/samenwonend

€ 1.817,64 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)