Steunouders gezocht!

Steunouders zijn vrijwilligers die het leuk vinden om een kind of een gezin te ondersteunen. Want opvoeden doe je niet alleen, daar heb je elkaar bij nodig!

Opvoeden doe je niet alleen, daar heb je elkaar bij nodig.

Dat ‘elkaar’ kan zijn de school, de crèche, de kerk, of de sportclub van je kind. Maar ook oma of de buurvrouw die af en toe wil oppassen. In sommige gezinnen ontbreekt deze natuurlijke ondersteuning of is dat niet voldoende. Vandaar dat het CJG en de De Plu het steunouderproject hebben opgezet.

Vrijwilligers

Steunouders zijn vrijwilligers, die het leuk vinden om een kind of een gezin te ondersteunen. Een steunouder kan een gezin zijn, maar ook alleenstaanden of opa’s en oma’s zijn welkom. Bij ondersteuning kan gedacht worden aan een keertje oppassen, een weekend logee of iets leuks gaan doen met een kind. Alle varianten zijn mogelijk. We proberen daarbij vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Meer weten of steunouder worden?

Lijkt het je leuk om steunouder te worden, of wil je meer weten over het project? Dan kun je contact opnemen met het CJG. We plannen dan een gesprek om nader kennis te maken. Daarna volgt een screening, waarbij we met elkaar kijken of het steunouderschap bij je past en wat voor soort ondersteuning je kunt bieden.

Ook vragen we een VOG aan (verklaring omtrent gedrag). Dit document is voorwaarde voor het starten van het steunouderschap. De kosten hiervoor worden betaald door de gemeente.

Tot slot worden kind/gezin en steunouder bij elkaar gebracht en blijven we regelmatig volgen hoe het gaat. Als er vragen zijn kun je altijd terugvallen op het CJG.

Aanmelden

Aanmelden als steunouder of belangstellende kan via:

De coördinator van het steunouderproject neemt dan contact met je op.