Sociaal werk, de nieuwe naam voor maatschappelijk werk

Het sociaal werk in de gemeente Heerde is sinds januari dit jaar met twee sociaal werkers actief betrokken binnen het loket 0-100. Het vervangt het algemeen maatschappelijk werk.

Advies en ondersteuning

De sociaal werkers kunt u vinden in het CJG-gebouw aan de Stationsstraat in Heerde, Hof van Cramer te Wapenveld en zij komen ook op huisbezoek. Zij bieden advies en steun aan de inwoners van de gemeente Heerde met vragen over relaties, opvoeding, geld, werk, eenzaamheid, zelfvertrouwen, verwerking en identiteit.

Doel sociaal werk

Het doel van sociaal werk is het versterken en vergroten van vaardigheden bij mensen om zelfstandig, eventueel met steun uit het eigen sociale netwerk, verder te kunnen. Dit sluit goed aan bij de gedachte van positieve gezondheid. Dat betekent dat gekeken wordt naar het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Afgelopen maanden hebben de sociaal werkers kennisgemaakt met organisaties en bewonersinitiatieven binnen de gemeente Heerde. Er is een nauwe samenwerking met collega’s uit het team van loket 0-100, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisatie. Het steunpunt De Plu voor mantelzorgers en vrijwilligers valt ook onder sociaal werk en het is de toegang voor de algemene voorziening regieondersteuning.

Contactgegevens sociaal werk