Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2019 Wmo en Jeugd

De gemeente Heerde moet voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo jaarlijks onderzoek doen naar de cliëntervaringen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening van de gemeente te blijven verbeteren. Onderzoeksbureau Zorgfocuz heeft dit onderzoek voor onze gemeente uitgevoerd. Zij hebben daarvoor gebruik gemaakt van de methode van het continu-meten. Dit houdt in dat er vier keer per jaar cliënten van Wmo en Jeugdwet worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen en daarmee deel te nemen aan het onderzoek.

Aan het eind van ieder meetjaar ontvangt de gemeente een rapportage van de resultaten. Daarnaast levert het onderzoeksbureau jaarlijks een drietal factsheets aan. In deze factsheets worden de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek overzichtelijk weergegeven.

Documenten