Provincie steunt aanpak arbeidsmarktregio’s via regionale werk -naar- werk trajecten

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen.

Provincie Gelderland zet 4 miljoen euro in om dit voor de 6 arbeidsmarktregio’s mogelijk te maken. Gemeenten, UWV en bedrijfsleven werken daarbij samen en hebben actieplannen opgezet om leerwerkplekken, stages en banen te realiseren. Een bijkomend doel is om werkzoekenden zo mogelijk naar sectoren te leiden die een groot personeelstekort hebben, zoals de techniek en zorg. Deze investering van de provincie zal naar eerste inschatting in 1,5 jaar leiden tot zo’n 2.500 werk- en stageplaatsen. Voor de arbeidsregio FactorWerk I Werkgeversdienstverlening I Stedendriehoek en Noord Veluwe is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Kwetsbare doelgroep

FactorWerk richt zich via diverse activiteiten op het zoveel mogelijk aan het werk houden van mensen uit kwetsbare doelgroepen. Het zal naar verwachting tijd kosten voordat de economie zich weer herstelt tot het punt van voor de lockdown in Nederland. FactorWerk wil voorkomen dat mensen stil komen te staan. Er zijn branches waar veel baanverlies voorkomt, terwijl er ook branches en beroepen zijn waar veel vraag naar mensen is. Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid gaan worden. Hiermee voorkomen we dat mensen werkeloos worden en mogelijk in schulden terechtkomen.  Maarten van Vierssen, voorzitter FactorWerk: “Ik ben er ontzettend blij mee dat de provincie dit geld beschikbaar stelt. Juist nu hebben veel mensen het moeilijk en is het belangrijk om hen perspectief te bieden.” 

Weer naar Werk

Onder de noemer ‘Weer naar Werk’ bieden we nieuwe kansen aan deze nieuwe doelgroepen, die met de bestaande dienstverlening niet genoeg ondersteuning krijgen om weer aan het werk te komen. Dianne Kortschot, projectverantwoordelijke: “COVID 19 heeft grote gevolgen op allerlei fronten ook op de arbeidsmarkt. Het raakt zowel ondernemers financieel als werknemers die werkeloos zijn geworden. Als arbeidsregio FactorWerk kunnen we dankzij de financiële middelen van de provincie ons steentje bijdragen om kandidaten te ondersteunen om weer naar werk te gaan. In een kansberoep of aan het werk te blijven. Een hele uitdaging maar we gaan er werk van maken.”  

Scholing

Een switch naar een kansrijke branche biedt mogelijkheden en toekomstperspectief. Dit vraagt loopbaanbegeleiding, heroriëntatie op een andere sector en vaak ook scholing en stage of leerwerkplekken. “Talenten ontwikkelen en doorontwikkelen van talenten door scholing en praktijkstages vraagt om wendbare en beschikbare medewerkers (o.a. zij-instromers) en studenten. Samen met de ondernemers willen we zo aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.”: Theo Rietkerk, Voorzitter College van Bestuur Landstede Groep en bestuurder FactorWerk.