Pilot logeerzorg goed voor mantelzorger én zorgvrager

Logeerzorg blijkt een uitkomst voor mantelzorgers en vaak ook voor degene die zij verzorgen. De pilot Logeerzorg startte vorig jaar in de gemeenten Epe en Heerde en is nu afgerond. De pilot geeft inzicht in de vraag naar logeerzorg en de mogelijke meerwaarde ervan. Besloten is om de logeerzorg voort te zetten. Onderaan dit artikel leest u hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Op adem komen

Bij logeerzorg logeert uw naaste ergens waar hij of zij professionele zorg krijgt. Als mantelzorger kunt u zo even op adem komen. Het gaat om een ‘planbaar’ en tijdelijk verblijf. Tijdens de pilot Logeerzorg konden inwoners met een zorgvraag uit de gemeenten Heerde en Epe logeren bij Viattence en Groot Stokkert. Die zorgaanbieders namen tijdens de logeerperiode de zorgtaken van de mantelzorger tijdelijk over.

Positieve ervaringen

In totaal is in de gemeenten Heerde en Epe twintig keer een beroep gedaan op de pilot. De ervaringen waren over het algemeen positief. De mantelzorgers konden tijdens de logeerperiode echt op adem komen. Zo vond een van de deelneemsters dat haar man goed was opgevangen en verzorgd. ‘Ook voor mijzelf was het fijn. Ik hoefde even niet meer de hele dag te vliegen. Logeerzorg is ons erg goed bevallen.’ Een andere deelneemster vertelde dat haar moeder heeft genoten: ‘De gasten denken om elkaar, het eten is lekker en de kamers zijn mooi. En elke dag kwam een vrijwilliger met haar wandelen. Ik kan logeerzorg iedereen aanraden. De volgende keer ga ik lekker met haar mee.’

Voor mensen met dementie lijkt logeerzorg minder geschikt: zij kunnen moeilijk wennen aan zo’n nieuwe situatie. Voor hen zou tijdelijke zorg thuis een betere oplossing kunnen zijn.

Kosten logeerzorg

Bij intensieve mantelzorg kunt u via het Zorgkantoor logeerzorg aanvragen vanuit de Wlz, de Wet langdurige zorg. Bij lichtere mantelzorg komt het aanbod via de gemeente vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. In dat laatste geval betaalt u alleen de eigen Wmo-bijdrage van €19,- per maand (prijspeil van 2020).

Aanmelden voor logeerzorg

Lijkt logeerzorg u wel wat en woont degene voor wie u zorgt in de gemeente Epe of Heerde? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Heerde is bereikbaar via 06-193 026 57 en via info@depluheerde.nl of kijk op www.depluheerde.nl.