Overeenkomst om kwetsbare kinderen op school te houden

Vorige week ondertekende wethouder Stephan Nienhuis een overeenkomst met de Ambelt. Deze overeenkomst biedt een oplossing voor kwetsbare leerlingen die mogelijk uitvallen in het (reguliere) onderwijs. Zij krijgen nu een aanbod van onderwijs gecombineerd met ondersteuning en zorg. Door deze vorm van maatwerk en intensieve begeleiding vanuit onderwijs en zorg kunnen jongeren naar school blijven gaan. Want iedere jongere heeft recht op ontwikkeling ook als daarbij al randvoorwaarde extra (zorg)ondersteuning nodig is!

Pilot Ambelt en Twijn

In 2019-2020 heeft het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (2305), onder leiding van de gemeente Zwolle, een pilot ontwikkeld en uitgevoerd op twee scholen voor Speciaal Onderwijs, de Ambelt en de Twijn. Het doel van beide pilots was om leerlingen die waren uitgevallen weer naar school te laten gaan. Daarmee werden ontwikkelingskansen geboden én tegelijk onnodig beroep op jeugdhulp (met name dagopvang) voorkomen. Ook was er aandacht voor leerlingen die dreigden uit te vallen op school, onderwijs te kunnen blijven bieden. 

De pilot Ambelt is geëvalueerd. De positieve uitkomsten van de pilot bij de Ambelt en deelname van een jongere uit Heerde, hebben geleid tot deze overeenkomst tussen de Ambelt en de gemeente Heerde. Het is een voorloper van het regionale onderwijs-zorgarrangement (OZA) convenant, dat in ontwikkeling is voor regiogemeenten. 

Wethouder Nienhuis tekent contract OZA