Ondersteuning bij mantelzorg

Zorgen voor een ander maakt deel uit van ons leven met elkaar. Een vader die z’n zoontje leert fietsen, de oma die heerlijk ouderwetse wollen sokken voor u breit, de zoon die een keer boodschappen meeneemt voor z’n vader… de voorbeelden zijn talloos. Vaak gaat het vanzelf, we doen het gewoon.

In veel gevallen is mantelzorg een voortzetting van die gewoonte. Waarom dan toch een apart begrip voor mantelzorg? Omdat mantelzorg gaat om zorg die verder gaat dan gebruikelijke hulp zoals in de genoemde voorbeelden.

Mantelzorg is zorg die voortkomt uit zorg voor iemand die hinder ondervindt

Bijvoorbeeld hinder van een chronische ziekte, een lichamelijke of fysieke beperking of te maken krijgt met verlies van zelfredzaamheid. Mantelzorgers zijn mensen die vaak langdurig en onbetaald die zorg op zich nemen. In heel veel situaties overkomt het mensen dat ze mantelzorger worden, dat is niet altijd een bewuste keuze. Zeker bij (plotselinge) ziekte, bijvoorbeeld van een kind, partner of ouder, lijkt het vanzelfsprekend om die zorg te leveren, lijkt dat soms ook onafwendbaar. Toch is mantelzorg is niet verplicht. Mantelzorg kan iets zijn dat u met plezier doet, dat voor u logisch is om te doen, wat iets toevoegt aan de relatie die u hebt met de ander.

Mantelzorg kan ook minder prettige kanten hebben

Het kan steeds meer tijd en energie gaan vragen. Mantelzorg kan bijvoorbeeld zorg zijn die u niet kunt onderbreken voor een periode. Het kan er ook voor zorgen dat uw eigen leven, gezin en werk onder druk komen te staan. Of een verandering in de relatie met de ander teweeg brengen die u niet had voorzien en die u misschien helemaal niet prettig vindt. 

Het kan fijn zijn om hierover eens in gesprek te gaan met anderen die in soortgelijke situaties zitten. Om het gevoel te hebben dat u niet de enige bent die hier mee te maken heeft of om te horen hoe een ander op een andere manier met knelpunten omgaat.

U kunt ook altijd bij Stip/De Plu terecht

Stip/De Plu is het steunpunt voor mantelzorgers in de gemeente Heerde en ondersteunt mantelzorgers op tal van manieren. Bijvoorbeeld door:

  • het organiseren van themabijeenkomsten;
  • begeleiding in de vorm van gesprekken;
  • tips en informatie;
  • verwijzing naar zorg- en hulpinstanties in uw omgeving;
  • met u mee te denken over de combinatie van werk en mantelzorg;
  • het organiseren van contact tussen mantelzorgers, zodat u ervaringen en tips uit kunt wisselen.

Dirk-Jan van der Veer is coördinator mantelzorgondersteuning in de gemeente Heerde. Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. U kunt contact met hem opnemen door

  • te bellen naar (0578) 69 94 99 of 06 193 026 57;
  • een e-mail te sturen naar info@depluheerde.nl.