Nieuwe vrijwilligers gezocht

Het Vrijwilligersplatform is een platform van organisaties die met vrijwilligers werken in de gemeente Heerde.

Vrijwilligers zijn de onmisbare schakel in onze samenleving. Het zijn burgers die zich betrokken voelen met wat er in hun directe omgeving gebeurt.

Vrijwilligerswerk is voor alle leeftijden, van scholier tot gepensioneerde; iedereen kan van betekenis zijn voor een ander. Hoe oud of jong je ook bent, je kunt altijd taken oppakken die passen bij je talenten, ervaring en interesse.

Volgens het CBS doet ongeveer de helft van onze bevolking van 15 jaar of ouder minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk. In de gemeente Heerde zijn dit dus ruim 9.000 mensen die zich inzetten voor een ander.

Wat doet het Vrijwilligersplatform?

  • Inwoners stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen;
  • Deelnemers inspireren en informeren over de organisaties en hun werkwijze;
  • Elkaar ondersteunen en versterken;
  • Nieuwe initiatieven met elkaar delen en opzetten;
  • Organiseren van de jaarlijkse vrijwilligersavond met vrijwilligersprijs.

Heeft u belangstelling, wilt u meer weten of meedoen? Stuur dan een mail naar vpheerde@gmail.com.

Vrijwilligerswerk, daar wordt iedereen blij van!