Nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijk Ondersteuning 2019

Het college van B&W heeft dinsdag 18 december de nadere regels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Heerde vastgesteld.

De gemeente Heerde verstrekt maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De regels hiervoor zijn vastgelegd in een verordening en beleidsregels, ook wel nadere regels genoemd. Deze gaan per 1 januari 2019 in.

Aanpassingen door recente ontwikkelingen

Door recente lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen zijn de al goedgekeurde nadere regels aangepast. Deze ontwikkelingen hebben vooral te maken met een ander eigen bijdrage-systeem voor maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is er sinds kort een nieuw inkooptraject voor voorzieningen die zowel voor het domein Jeugd en Wmo te gebruiken zijn.

Wilt u de nadere regels lezen?

De publieksversie nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijk Ondersteuning 2019 kunt u onderstaand bekijken:

  • Financieel Besluit Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019 (pdf, 273Kb)
  • Nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019 (pdf, 1,64Mb)