NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’

Alle ouders van kinderen rond de leeftijd van 12 jaar hebben een brief ontvangen over NIX18. Het is een leeftijd waarop veel kinderen voor het eerst alcohol drinken en beginnen met roken.

Dit is dan ook hét moment voor ouders om over deze onderwerpen te praten met een 12-jarig kind.

Kinderen zijn kwetsbaar

Kinderen zijn nog volop in de groei. Tabak en alcohol zijn dan extra schadelijk voor de gezondheid en de hersenen. Op latere leeftijd kunnen vaak allerlei aandoeningen en vormen van kanker ontstaan. Kinderen die (veel) alcohol drinken presteren slechter op school. Ook krijgen zij vaker te maken met agressie, ongelukken en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’

Wethouder Jan Berkhoff vindt NIX18 belangrijk: “Goede gezondheid is het grootste goed dat je kan bezitten, alles wat je hier van jongs af aan kan bijdragen, moet je serieus nemen. Steeds meer ouders maken afspraken met hun kind over alcohol en roken. Zoals ‘niet roken en drinken onder de 18 jaar’. Dat helpt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen van ouders die duidelijke afspraken maken, minder alcohol drinken en later beginnen met drinken. Ook komt roken minder voor bij deze kinderen. U heeft dus wel degelijk invloed!”