Mantelzorgers: kijken in elkaars keukenkastjes

Ouderen wonen langer thuis en familie, buren en vrienden bieden waar nodig zorg en ondersteuning. Zij willen dat graag goed doen én de zorg kunnen volhouden. Hiervoor is goede lokale samenwerking nodig tussen:

  • mantelzorgers en beroepskrachten,
  • beroepskrachten en vrijwilligers,
  • tussen zorg- en welzijnsorganisaties én met de gemeente.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers het zorgen kunnen volhouden en vrijwilligers plezier houden in hun werk. Uitwisselen van informatie en elkaar vinden en kennen is hiervoor belangrijk. Professionals van GGNet, Movisie, AnQer, In voor Mantelzorg, de gemeente Heerde en WZU Veluwe hebben drie infographics samengesteld.

De infographics maken direct duidelijk waar informatie en ondersteuning is te vinden over: