Mantelzorgcompliment als waardering voor onze mantelzorgers

De gemeenteraad heeft grote waardering voor alle mantelzorgers in de gemeente Heerde. Daarom kunt u het mantelzorgcompliment ook dit jaar weer aanvragen.

Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving. Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, buur, vriend of kennis. De zorg voor deze naaste is vaak vanzelfsprekend.

Waardering voor jong en oud

De gemeenteraad stelt een bedrag van €100,- beschikbaar voor mantelzorgers boven de 18 jaar. Dit mantelzorgcompliment is voor maximaal één mantelzorger per zorgvrager.

Kent u een jonge mantelzorger van 4 tot en met 18 jaar? Vraag dan de VVV-bon (€ 25,--) aan. Dat kan worden aangevraagd door sportverenigingen, scholen, buren, kennissen, (zorg) professionals, ouders en broers/zussen. Het gaat om jongeren die in het eigen gezin mantelzorg verlenen.

Aanvragen

Het aanvragen van het mantelzorgcompliment 2019 kon tot en met 30 september 2019.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Per zorgvrager (één volwassene per adres) kan één mantelzorger worden voorgedragen;
  • De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen;
  • De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager;
  • De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
  • Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? Neem contact op met mantelzorgsteunpunt De Plu Heerde:

Ook vindt u informatie bij Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, www.mezzo.nl.