Jouw kind in het voortgezet onderwijs? Praat samen over alcohol en tabak!

Inmiddels is het schooljaar al weer een tijdje begonnen. Veel kinderen gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen én voor ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden, en nieuwe verleidingen. Zoals alcohol en tabak. Hoe ga je het gesprek hierover aan met je kind? Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers van een twaalfjarig kind hierover een brief.

NIX 18: niet roken en niet drinken onder de 18 jaar

Uit onderzoek blijkt dat je als ouder veel invloed hebt op het alcoholgebruik en rookgedrag van je kind. Steeds meer ouders maken de afspraak ‘niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’. En dat werkt! De kinderen van deze ouders beginnen later met drinken en ze drinken minder. Ook komt roken minder voor bij deze kinderen.

Praten met je kind

Met een puber praten over alcohol en roken kan best lastig zijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vragen van je kind? Wat zeg je tegen je kind als je zelf (wel eens) rookt of drinkt? Wat spreek je samen af over alcoholgebruik en roken? En wat doe je als je kind zich niet aan de afspraken houdt?

Tips en voorbeeldgesprekken vind je op www.nix18.nl en www.helderopvoeden.nl.

Vragen kun je ook stellen aan preventiewerker Evelien Meijer van Tactus via (06) 225 294 15 of e.meijer@tactus.nl; de jeugdverpleegkundige van de GGD Noord- en Oost-Gelderland via (088) 443 31 01 of een professional van het plaatselijke Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Vragen over de puberteit?

Kijk eens op www.ggdnog.nl/12jaar. Daar vind je naast informatie over alcohol en roken, ook informatie over andere thema’s die spelen in de puberteit, zoals weerbaarheid, pesten, de lichamelijke en seksuele ontwikkeling, slaap en social mediagebruik.