Inkomensgrenzen per 1 januari 2021

Als u een laag inkomen heeft kunt u voor sommige kosten een aanvraag doen voor de Bijzondere Bijstand. Ook is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een activiteitenbijdrage. 

De gemeente Heerde hanteert hiervoor een inkomensgrens. Deze inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. U komt mogelijk in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens. In onderstaande tabel vindt u de inkomensgrenzen voor 2021. 

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.226,00
Gehuwden/samenwonend € 1.751,42 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.363,40
Gehuwden/samenwonend € 1.847,64 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)