Inkomensgrenzen per 1 januari 2020

Als u een laag inkomen heeft kunt u voor sommige kosten een aanvraag doen voor de Bijzondere Bijstand. Ook is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een activiteitenbijdrage.

 De gemeente Heerde hanteert hiervoor een inkomensgrens. Deze inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. U komt mogelijk in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens. In onderstaande tabel vindt u de inkomensgrenzen voor 2020.

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering.

Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.199,64

Gehuwden/samenwonend

€  1.713,77 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

 

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.340,93

Gehuwden/samenwonend

€ 1.817,64 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)