Informatieavond onafhankelijke cliëntondersteuning rond zorg

Op donderdag 12 mei is er een informatieavond over onafhankelijke clientondersteuning. Deze avond wordt verzorgd door Jeroen Willemsen. Jeroen werkt als onafhankelijk cliëntondersteuner bij Zorgbelang Inclusief. Veel mantelzorgers hebben naast het zorgen voor een naaste ook te maken met allerhande regeltaken. Wanneer de naaste steeds minder zijn of haar eigen zorg kan regelen, komt dit vaak op de schouders van een mantelzorger. 

Dat regelen is lang niet altijd duidelijk en eenvoudig 

Er kan een hele papierwinkel bij komen kijken. Ook kan een bepaalde keuze in het organiseren van zorg gevolgen hebben die soms niet goed uitpakken. Of kunt u te maken krijgen met instanties die een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. In al die situaties kunt u hulp vragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Voor inwoners van de gemeente Heerde is dat geregeld via Zorgbelang Inclusief. Zij bieden een luisterend oor, denken mee en geven advies. De clientondersteuners wijzen u ook op mogelijke gevolgen van keuzes en/of ondersteunen bij klachtenprocedures. Een onafhankelijke cliëntondersteuner heeft een geheimhoudingsplicht. Hun werk is gratis.

Onderwerpen informatieavond

Jeroen zal op die avond vertellen over wat hij en zijn collega’s te bieden hebben. Mantelzorgers kunnen in het regelen van zorg voor een naaste te maken krijgen met bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Wat is het verschil tussen die wetten? Wanneer heeft u met welke wet te maken? Met welke regels moet u rekening houden? Wanneer heeft u een indicatie nodig en hoe kom je aan zo’n indicatie? Wanneer betaalt u een eigen bijdrage? Hoe hoog is zo’n eigen bijdrage? Welke financiële gevolgen kunnen er samenhangen met het geregeld hebben van zorg? Ook is er ruimte om aan de hand van vragen op sommige zaken dieper in te gaan. 

Er is die avond geen gelegenheid om persoonlijke knelpunten in het regelen van zorg op te lossen. Als dat wel wenselijk is, kunt u wellicht met Jeroen (of een van zijn collega’s) een persoonlijke afspraak maken.

Wanneer en waar?

  • Donderdag 12 mei 2022
  • 19.00-21.00 uur 
  • Dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8 8181 VZ Heerde

Graag aanmelden via info@depluheerde.nl.