Inclusief sporten en bewegen regionale samenwerking

De gemeente Heerde heeft de ambitie om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren. We gaan voor inclusieve sport en beweegomgeving, wat betekent dat iedereen mee kan doen. Ongeacht iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Want meedoen aan sport, en hier plezier aan beleven, moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. 

Regionale Samenwerking

Omdat inclusief sporten zich vaak over gemeentegrenzen begeeft is het wel zo makkelijk hier regionaal in op te trekken. De doelstelling van deze werkgroep is om de regionale infrastructuur voor inclusief sporten te versterken, regionaal vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en kennisuitwisseling te bevorderen.

Platform Uniek Sporten

Om deze doelstelling te bereiken sluiten we als regio onder andere aan bij het landelijk platform Uniek Sporten. Via www.unieksporten.nl wordt er een duidelijk overzicht gegeven van het beschikbare aanbod voor aangepast sporten, zowel lokaal als regionaal. 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het lokale aanspreekpunt via www.unieksporten.nl

Activiteiten

 • 22 september - Sportdag Nunspeet 
  • Sportdag met vele activiteiten voor o.a. mensen met een beperking in samenwerking met verschillende partijen.
  • Locatie: Sport- en Recreatiecentrum de Brake.
  • Kijk voor meer informatie op www.nunspeetbeweegt.nl
 • 22 september - Regionale G-voetbal wedstrijden
  • Op verschillende locaties nemen G-voetbalteams uit de regiogemeenten het tegen elkaar op in onderlinge wedstrijden. 
    
 • 23 september - Better2gether stichting Wiel
  • Elke woensdagavond kun je meedoen aan Better2gether. Bij Better2gether maakt het niet uit of je een beperking hebt of juist niet. Iedereen kan meedoen!
  • Locatie: Sporthal van Nuborgh College Lambert Franckens Elburg.
  • Kijk voor meer informatie op www.wiel.nl
 • 26 september - Multisportdag voor mensen met een visuele beperking
  • Tijdens de Multisportdag, die tussen 13.00 uur en 17.00 uur plaatsvindt, kunnen mensen die slechtziend of blind zijn gratis verschillende sporten uitproberen.
  • Locatie: Sportcentrum de Koploper Lelystad.
  • Kijk voor meer informatie op www.gehandicaptensport.nl