Hulp en advies voor plegers van huiselijk geweld

Het project De Pleger In Ons biedt ‘plegers’ van huiselijk geweld verschillende methoden voor het tegengaan van huiselijk geweld. Het structureel stoppen van huiselijk geweld, vraagt om het doorbreken van de geweldsdynamiek. Daarvoor is het van belang om het gehele systeem te betrekken. Moviera is een organisatie die systeemgericht werkt en de meerwaarde ziet van ervaringsdeskundigheid. Dit zijn de twee uitgangspunten op basis waarvan het project De Pleger in Ons hulp en ondersteuning aan ‘plegers’ ontwikkelt. 

Complexe geweldsdynamiek

Plegers van huiselijk geweld, zijn vaak ook slachtoffer van de situatie. Er kan sprake zijn van wederzijds geweld of de pleger heeft in het verleden huiselijk geweld meegemaakt. In sommige gevallen kampen plegers met middelengebruik, psychische problematiek of met huisvestings- of financiële problematiek. Na een escalatie wordt het slachtoffer meestal hulp geboden, de pleger komt gemiddeld pas na negen maanden in beeld. Proactief contact zoeken is echter cruciaal om het geweld zo snel mogelijk te stoppen. 

Inzet ervaringsdeskundigen

Het is lastig om in contact te komen met iemand die huiselijk geweld heeft gebruikt. Net als bij middelengebruik is er een groot stigma op huiselijk geweld en komt er veel ontkenning en schaamte bij kijken. De ervaringswerkers van het project De Pleger in Ons willen er voor plegers zijn. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring een brug slaan tussen de pleger en de hulpverlening. Deze aanpak is laagdrempelig, gelijkwaardig en er wordt zonder indicatie gewerkt waardoor er direct contact tussen de pleger en de ervaringswerker mogelijk is. 

Verschillende activiteiten

Om in contact te komen met ‘plegers’ worden er vanuit het project verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een supportgroep en workshops. Ook aan professionals geven de ervaringswerkers workshops en zijn zij in de regio’s Arnhem, Apeldoorn, Amersfoort, Ede en Utrecht bereikbaar voor ondersteuning bij lastige casussen of vragen. Daar kunnen meerdere individuele gesprekken tussen de cliënt en de ervaringswerker uit voortvloeien.

Meer informatie

Meer informatie over De Pleger in Ons is te vinden op de website of stuur een mail naar info@deplegerinons.nl.