Huishoudcoach Heleen van der Sar

Sinds enkele weken is Heleen van der Sar aan het werk binnen de gemeente Heerde als huishoudcoach. Een huishoudcoach zorgt ervoor dat, met een advies of begeleiding, mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als u er in het huishouden niet meer uitkomt, kunt een gesprek met Heleen aanvragen. Samen met u, en de mensen om u heen, bekijkt zij hoe u het huishouden zelf kunt blijven doen.

Heleen: ‘Het liefst blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Hiervoor  zijn vaak aanpassingen nodig, of een andere manier van werken in het huishouden. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook kunnen taken soms eenvoudiger uitgevoerd worden of onderverdeeld in deeltaken. Daarnaast kan het helpen om een dag- of weekstructuur te gebruiken. 

Soms worden passende adviezen gegeven over het anders inrichten van het huis of om specifieke hulpmiddelen te gebruiken. Denk hierbij aan een wasmachine of wasdroger op hoogte plaatsen, het aanschaffen van een robotstofzuiger of het gebruik van een huishoudrooster. Ook is er de mogelijkheid om samen te bekijken wat familie, kinderen en kennissen kunnen en willen bijdragen.’

Heleen is werkzaam bij Stip, het Steun en informatiepunt in de gemeente Heerde. De coach is onafhankelijk en heeft een bewustwordings- en informatieve taak rondom het hele huishouden. Daarnaast kan Heleen ook doorverwijzen naar particuliere ondersteuningsmogelijkheden of de algemene voorziening schoon en leefbaar huis in Heerde. 

Heleen: ‘Soms is een maatwerkoplossing nodig. Dan kan ik  doorverwijzen naar de gespreksvoerder van de gemeente Heerde. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak en met toestemming van de cliënt. Ik sluit een gesprek af met een schriftelijk, persoonlijk advies dat alleen voor de cliënt is. Aan de inzet van de huishoudcoach zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden voor een gesprek met de huishoudcoach door te bellen naar (0578) 69 94 99'.

Heleen van der Sar