Hoe krijgt u uw personeel financieel fit?

Geldzorgen hebben namelijk grote invloed op mensen. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Deze medewerkers zijn bovendien vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Door middel van voorlichting, training of het aanbieden van tools kunt u financiële problemen bij medewerkers mogelijk voorkomen.

Onderneem zo snel mogelijk actie voor / bij loonbeslag.

Bel of praat met uw medewerker zodra u een loonbeslag of een informatieverzoek krijgt van een schuldeiser (voorafgaand aan loonbeslag) of een CAK-melding. Vraag of hij/zij al hulp heeft bij geldzaken, geef de flyer loonbeslag en bied de mogelijkheid om hulp te zoeken tijdens werktijd (veel instanties zijn alleen tijdens kantooruren open).

Vaak is een loonbeslag hoger dan nodig is. Laat uw medewerker daarom de belastingvrije voet controleren op www.uwbeslagvrijevoet.nl, of bied hulp aan bij het controleren. Dit voorkomt dat uw medewerker te weinig geld overhoudt voor vaste lasten en boodschappen.

Naast gratis hulp (zie punt 2) kunt u begeleiding inhuren voor uw medewerker, zoals een budgetcoach of schuldhulp (lid van de NVVK). Hoe eerder medewerkers geholpen worden, hoe minder loonbeslagen er in de toekomst zullen zijn.

Indien uw medewerker niet zo zelfredzaam is of laaggeletterd, dan is het handig als iemand van uw organisatie helpt met het maken van afspraken en lezen van moeilijke brieven. Ook kan budgetbeheer of beschermingsbewind dan nuttig zijn, zodat vaste lasten altijd betaald worden.

Zorg dat mensen weten waar ze hulp kunnen krijgen!

Veel mensen weten niet waar ze hulp kunnen krijgen, schamen zich en wachten daardoor lang met hulp zoeken. U kunt hen daarbij helpen.

Mensen met betalingsachterstanden kunt u doorverwijzen naar de gemeente voor gratis schuldhulp. Sommige gemeenten hebben ook loketten of inloopspreekuren voor geldzaken of formulierenbrigades. Voor kleine achterstanden is de website zelf je schulden regelen handig.

Indien mensen hun administratie niet op orde hebben, brieven niet begrijpen, of geen overzicht hebben van inkomsten/ uitgaven / achterstanden, dan kunt u verwijzen naar vrijwilligers (zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, Geldfit, LSTA en de Fikks app).

Voor juridische vragen kunnen mensen terecht bij het Juridisch loket en Sociaal raadslieden.

Kijk op Financieel fitte werknemers.nl voor meer verwijstips, of bel / chat met Geldfit, of neem contact op met de Nibud helpdesk voor werkgevers.

Geef ook aan wie binnen uw organisatie aanspreekpunt is bij geldzorgen, bv. HR, uw maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon of het personeelsfonds.

Maak een pagina op uw intranet ‘Waar kun je terecht met geldzorgen’ en geef aan waar medewerkers intern en extern hulp kunnen krijgen. Of leg een flyer of poster bij de bedrijfsarts & maatschappelijk werk, plaats deze informatie in uw bedrijfsblad / nieuwsbrief voor medewerkers, en noem het in de introductiedag of -map voor nieuwe medewerkers.

Bespreek jaarlijks hoe het gaat met uw medewerker

Vraag (bv. in het functioneringsgesprek) naar de plannen van uw medewerker en wat er speelt in diens leven. Indien er grote gebeurtenissen zijn, zoals een scheiding, ziekte, of ziekte/ ontslag / overlijden van de partner, of als uw medewerker minder wil werken vanwege zorgtaken of gezondheid, dan kunt u helpen met een checklist en eventueel financieel advies aanbieden. Ook kunt u kijken of tijdelijk meer of minder uren werken tot de mogelijkheden behoort.

Op de website Wijzer in geldzaken staan per gebeurtenis tips voor uw medewerker.

Preventie binnen uw organisatie.

Om geldzorgen te voorkomen, kunt u op intranet handige sites voor medewerkers vermelden, zoals Wijzer in geldzaken, www.zelfjeschuldenregelen.nl/ en www.berekenuwrecht.nl (over toeslagen). Ook kunt u een tool op intranet plaatsen, bijvoorbeeld de Geldplanner van Nibud.

U kunt ook het onderwerp bespreken in een afdelingsoverleg, een inloopspreekuur instellen over geldzaken of in uw beleid opnemen dat medewerkers recht hebben op een financiële gezondheidscheck bij een budgetcoach of financieel adviseur.

Meer weten?

Op Financieel fitte werknemers.nl staan tips voor werkgevers, zoals: hoe herken je geldzorgen, hoe maak je het bespreekbaar, naar wie kun je doorverwijzen, hoe werkt loonbeslag. Het Nibud heeft een gratis hulplijn voor werkgevers.

Er zijn ook diverse aanbieders van workshops voor werkgevers over personeel met geldzorgen, en workshops voor werknemers over geldzaken.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Clairette van der Lans, projectleider Financieel fitte werknemers, bij Wijzer in geldzaken. Zij is bereikbaar op c.c.lans@minfin.nl en telefoon 070-3427311.