Heeft u af en toe hulp nodig bij uw huishouden?

Heeft u af en toe hulp nodig bij uw huishouden?

Lukt het u of uw huisgenoten niet altijd om zelf het huishouden te doen? Door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of ouderdom? Het is meestal mogelijk om dit met mensen in uw eigen omgeving op te lossen. Maar dat is niet altijd het geval.

De huishoudcoach denkt met u mee

Als u er in het huishouden niet meer uitkomt, kunt een gesprek met de huishoudcoach aanvragen. Samen met u, en de mensen om u heen, bekijkt de huishoudcoach hoe u het huishouden zelf kunt blijven doen. 

De huishoudcoach kijkt in uw situatie of er aanpassingen mogelijk zijn. Misschien dat er een andere manier van werken kan worden ingezet. Ze kan passende adviezen gegeven. Bijvoorbeeld over het anders inrichten van het huis. Maar ook om bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. Het kan zijn dat u toch huishoudelijke hulp nodig heeft. De huishoudcoach helpt u dan met het zoeken naar de ondersteuning die u nodig heeft. 

Wat als u toch huishoudelijke hulp nodig heeft?

Dan is het mogelijk om gebruik te maken van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis (AVSLH). Voor aanmelding kunt u zich rechtstreeks melden bij één van de zorgaanbieders. De inzet via de AVSLH start 12 weken na uw aanmelding bij de aanbieder. 
De aanbieder bekijkt samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Als dit niet voldoende is, krijgt u ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden. 

Het resultaat is belangrijk, namelijk dat uw huis schoon en leefbaar is. De aanbieder bepaalt samen met u welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn. En ook hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dit kan dus per situatie verschillen. De algemene voorziening is alleen bedoeld voor het schoon en leefbaar houden van de belangrijkste gebruiksruimtes, zoals de woonkamer, keuken, wc, douche, gang en slaapkamer. 

Wat zijn de kosten?

Aan de inzet van de huishoudcoach zijn geen kosten verbonden. De huishoudcoach is werkzaam bij Stip, het Steun- en informatiepunt in de gemeente Heerde. Ze is onafhankelijk en geeft alleen informatie. U kunt zich aanmelden voor een gesprek met de huishoudcoach door te bellen naar (0578) 69 94 99. Meer informatie over de huishoudcoach.

Als u gebruik maakt van de algemene voorziening valt u onder het abonnementstarief. Dit betekent dat u via het CAK een vast bedrag van 19 euro per maand betaalt voor al uw Wmo-voorzieningen. Heeft u meerdere Wmo-voorzieningen vanuit de gemeente, dan betaalt u hetzelfde bedrag. Er vindt dus geen stapeling van kosten plaats. De volgende aanbieders kun u benaderen als u gebruik wilt maken van de algemene voorziening:

Naam aanbieder website telefoonnummer
WZU Veluwe www.wzuveluwe.nl 0578 - 76 37 08
Vérian www.verian.nl 088 - 126 31 26
Viattence www.viattence.nl 0578 - 66 84 49
Tzorg www.tzorg.nl 053 - 303 42 42
Buurtdiensten www.buurtdiensten.nl 06 - 827 216 72