Een schoon en leefbaar huis

Ook in 2018 kan er gebruik worden gemaakt van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis. Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of ouderdom kan het gebeuren dat u tijdelijk of langdurig bepaalde taken in het huishouden niet kunt uitvoeren.

Dit kunnen taken zijn als stofzuigen, dweilen, afstoffen, opruimen, boodschappen doen, sanitair schoonmaken, ramen lappen of de was doen.

Wat kunt u zelf regelen?

  • Kunt u iemand vragen u (tijdelijk) te helpen? Bijvoorbeeld familie, buren of vrienden?
  • Ook vrijwilligersorganisaties of kerkelijke organisaties kunnen ondersteuning bieden.
  • Er zijn particuliere organisaties die hulp bij het huishouden aanbieden.
  • In de gemeente Heerde en omgeving zijn verschillende ondersteuningsvormen zoals boodschappenservice en maaltijdservice.

U kunt altijd informatie inwinnen bij ZorgvraagHeerde: telefoonnummer (0578) 699499

Wat als u het niet zelf kunt regelen?

Als het niet mogelijk is om zelf te regelen dat uw huis schoon en leefbaar is dan kunt u gebruik maken van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis. Deze wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangeboden.

U kunt zich rechtstreeks melden bij één van de acht aanbieders. De aanbieder bekijkt samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Als dit niet voldoende is, krijgt u ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden. Het resultaat is belangrijk, namelijk dat uw huis schoon en leefbaar is. De aanbieder kijkt samen met u welke werkzaamheden er gedaan moeten worden, waarna de aanbieder aangeeft hoeveel tijd ze hiervoor nodig hebben.

Eigen bijdrage

U betaalt aan de aanbieder een eigen bijdrage van maximaal € 6,50 per uur dat er ondersteuning geboden wordt. Voor diegene met een lager inkomen is er een mogelijkheid om de eigen bijdrage terug te krijgen. Hiervoor is voor 2018 een aparte regeling die heet “tegemoetkoming eigen bijdrage algemeen voorziening schoon en leefbaar huis”. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Deelnemende aanbieders

Wilt u gebruik maken van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onderstaande aanbieders:

Eigen bijdrage per aanbieder per uur (2018)
Aanbieder Telefoonnummer Eigen bijdrage per uur
Hanzeheerd Brinkhoven (038) 444 86 26 € 6,50
RAZ - ECR Groot Stokkert (088) 328 00 50 € 6,50
Thuiszorg Gezellig (085) 040 90 74 € 6,50
WZU Veluwe (038) 447 15 00 € 6,50
Thalia Thuiszorg (0591) 74 50 44 € 4,90
De Nieuwe Zorg Thuis (085) 023 90 43 € 6,50
Vérian (088) 126 31 26 - optie 2 € 6,30
Viattence (0578) 66 84 49 € 5,30

Aanbieders mogen zelf bepalen welke eigen bijdrage ze vragen, echter maximaal €6,50 per uur. Zij hebben onafhankelijk van elkaar aangegeven welke bijdrage ze hanteren voor 2018.

Uitgelicht