Drie jaar lang gratis lezen met Bibliotheek op School

De komende drie jaar kunnen alle basisscholen gebruik maken van Bibliotheek op School (BoS). Bibliotheek op School versterkt de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen. Ook bevordert het de taalontwikkeling van kinderen in belangrijke mate door het stimuleren van lezen. Dit vergroot de onderwijsgelijkheid.

Tot en met 2023 ontvangt de gemeente middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vanuit het Rijk. Deze middelen zijn er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na corona. Ze zijn bedoeld voor aanvullende maatregelen, begeleiding of kennisdeling op de keuzes van het onderwijs. Vorig jaar heeft de gemeente het onderwijs en ketenpartners gevraagd hoe zij graag zien dat een deel van deze gelden wordt ingezet. De keuze is gevallen op Bibliotheek op School (BoS) als één van de projecten.

“Lezen verrijkt en stimuleert de ontwikkeling”

Wethouder Stephan Nienhuis is blij met de keuze voor de inzet van BoS: “Lezen verrijkt en het stimuleert je ontwikkeling. Daar kan je niet jong genoeg mee beginnen. We hopen dat door BoS nog meer kinderen ontdekken hoe fijn lezen is. Doordat de subsidie voor drie jaar is, kan er echt voor langere tijd goed ingezet worden op schoolse leesstimulering en mediawijsheid.” 

BoS wordt uitgevoerd door de bibliotheek Noord-Veluwe. Zo is er een professionele leesconsulent die op de scholen komt ter ondersteuning van het leesonderwijs op de scholen zelf. Deze leesconsulent brengt 2 boeken per leerling mee. Ook zorgt de bibliotheek voor een actuele en gevarieerde basiscollectie. 

Basisschool De Spreng maakt al langer gebruik van BoS 

Ook zij zijn blij met de inzet van de NPO-gelden voor dit doel. Directeur Robin Papiermole: “Wij doen inmiddels voor het derde jaar mee aan BoS. Wij zien dat kinderen er echt plezier en profijt van hebben. Ik ben ook blij dat de gemeente inziet dat je geld niet zozeer moet stoppen in 'lesstof', maar in 'leesstof'. Dat is uiteindelijk toch de meest waardevolle 'stof' die ervoor zorgt dat je slimmer en socialer wordt. Taal is overal! Het maakt een belangrijk deel uit van ons (sociale) leven. Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen voor hun schoolsucces en het goed maatschappelijk kunnen functioneren.” 

Gratis boekstartkoffertjes

“Ook met (voor)lezen kan je overigens niet vroeg genoeg beginnen”  aldus wethouder Stephan Nienhuis. Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Uit onderzoek blijkt dat het de taal- een spraakontwikkeling van je kind stimuleert. En het verhoogt de concentratie.

Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft. Daarom biedt gemeente Heerde in samenwerking met de Bibliotheek Noord-Veluwe gratis boekstartkoffertjes aan voor de allerkleinsten. Een koffertje met daarin een boekje, speeltje en gratis lidmaatschap van de bibliotheek. Kom je ook een koffertje halen? Meld je bij het consultatiebureau of bij de bibliotheek!”