Dienstverlening aangepast

In Nederland gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wij volgen deze maatregelen op. Dit heeft ook voor u gevolgen.

  • We houden op dit moment de gebruikelijke openingstijden aan. Wel vragen we u, om alleen langs te komen als dit noodzakelijk is, om zoveel mogelijk alleen te komen en bij verschijnselen als hoesten of koorts, niet langs te komen. Dit in verband met het minimaliseren van het besmettingsrisico.
  • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. De bezetting aan de telefoon bij Zorgvraag Heerde en het CJG is beperkt. Wilt u bij vragen zoveel mogelijk contact met ons opnemen via info@zorgvraagheerde.nl en baliecjg@heerde.nl. Dit betekent ook dat huisbezoeken voorlopig vervallen.
  • Voor vragen over corona en de maatregelen daartegen verwijzen we u naar de website van het RIVM.
  • Omdat medewerkers zoveel mogelijk thuis werken, kan dit gevolgen hebben voor de snelheid van onze dienstverlening. Wij vragen hiervoor uw begrip.