CAK: nog niet alle facturen eigen bijdrage verstuurd

Inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betalen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.

Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK doet er alles aan om haar Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden versturen ze klanten, die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Het CAK biedt excuses aan voor het ongemak.

Coronamaatregelen en ondersteuning

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de  ondersteuning namelijk door.

Advies aan Wmo-klanten: reserveer geld en leg alvast € 19,- per maand opzij.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit bieden zij aan om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen van het CAK.

Meer informatie over de Wmo is op www.hetcak.nl/wmo2020 vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.