Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht

Bijzondere bijstand kunt u alleen aanvragen in het kalenderjaar waarin de kosten zich voordoen. Voor dit jaar is dit dus nog mogelijk. U kunt in principe geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten uit een vorig jaar, dus met terugwerkende kracht.

In individuele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De volledige tekst van deze beleidsregel vindt u in de Aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand 2018.