Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht

Bijzondere bijstand kunt u alleen aanvragen in het kalenderjaar waarin de kosten zich voordoen. U kunt dus in principe geen bijzondere bijstand aanvragen met terugwerkende kracht van kosten uit een vorig jaar. In individuele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

De volledige tekst van deze beleidsregel vindt u in het document Aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand 2018 dat u kunt vinden op de pagina Bijzondere Bijstand.