Behoeften van mantelzorgers onderzocht

De druk op mantelzorgers is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt onder andere doordat we steeds langer thuis blijven wonen. Dit brengt voor veel mantelzorgers extra zorglast en stress met zich mee. In 2019 sloegen de gemeenten Epe en Heerde de handen ineen en draaiden een pilot Logeerzorg. Tijdens de pilot Logeerzorg konden inwoners met een zorgvraag uit de gemeenten Heerde en Epe logeren bij Viattence en Groot Stokkert. Gedurende een logeerperiode namen zij de zorgtaken van de mantelzorger over, waardoor de mantelzorger even op adem kon komen.

De pilot maakte duidelijk of mantelzorgers behoefte hebben aan logeerzorg en of het een meerwaarde heeft. Een opvallende uitkomst was dat maar een klein deel van de mantelzorgers geïnteresseerd is in logeerzorg. Daarom is in het najaar van 2020 verder onderzoek gedaan naar welke ondersteuning meer aansluit bij mantelzorgers. Hiervoor zijn onder andere mantelzorgers en zorgprofessionals in de gemeente Heerde en Epe geïnterviewd.

Belangrijkste uitkomsten

  • Mantelzorgers herkennen zichzelf niet altijd als mantelzorger, maar gewoon als iemand die voor een ander zorgt. Daardoor voelen ze zich niet aangesproken wanneer ondersteuning wordt aangeboden.
  • Op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met een gezondheidsbeperking, verandert de leefsituatie. Deze nieuwe situatie is voor de zorgbehoevende en de mantelzorgers vaak moeilijk te accepteren. Veel energie gaat hieraan verloren. Er is dan geen ruimte voor logeerzorg, omdat dat teveel ontregelt. 
  • De extra zorgtaken die mantelzorgers erbij krijgen zorgen ervoor dat er minder tijd is voor eigen hobby’s, het onderhouden van contacten en het huishouden. Respijtzorg thuis is een gewenste vorm van ondersteuning. Respijtzorg betekent dat een ander de zorgtaken tijdelijk overneemt. Met deze vorm van zorg kan maatwerk worden geleverd in een bekende en vertrouwde omgeving. 
  • De meeste mantelzorgers geven aan dat ze tevreden zijn over de mantelzorgwaardering die ze jaarlijks ontvangen. 

Meer aandacht voor het aanbod

Uit het onderzoek kwamen ook aanbevelingen naar voren. Bijvoorbeeld om een duidelijker te presenteren welke ondersteuning er is voor mantelzorgers door het aanbod regelmatig in de lokale krant op te nemen. Ook hebben mantelzorgers behoefte aan de mogelijkheid voor respijtzorg aan huis als ondersteuning.

Wilt u het onderzoek inzien? Dat kan via onderstaande link.

Rapport behoefteonderzoek mantelzorgers 2020 (pdf, 450Kb)

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Dirk-Jan van der Veer, coördinator mantelzorg en vrijwilligers in de gemeente Heerde. Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. U kunt contact met hem opnemen via (0578) 69 94 99 of 06-19 30 26 57.