Behoeften van mantelzorgers onderzocht

De druk op mantelzorgers is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt onder andere doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Dit brengt voor veel mantelzorgers extra zorglast en stress met zich mee.

In 2019 sloegen de gemeenten Epe en Heerde de handen ineen om en draaiden een pilot Logeerzorg. Tijdens de pilot Logeerzorg konden inwoners met een zorgvraag uit de gemeenten Heerde en Epe logeren bij Viattence en Groot Stokkert. Die zorgaanbieders namen tijdens de logeerperiode de zorgtaken van de mantelzorger over, waardoor deze even op adem kon komen.

De pilot heeft inzicht gegeven in de vraag naar logeerzorg en de mogelijke meerwaarde ervan. Een opvallende bevinding uit de pilot was dat maar een klein deel van de mantelzorgers geïnteresseerd is in logeerzorg. Dit gaf aanleiding om verder te onderzoeken welke ondersteuning meer aansluit bij mantelzorgers. In de periode van september 2020 tot december 2020 hebben we dit daarom verder onderzocht. U kunt het volledige onderzoeksrapport onderstaand inzien.

Rapport behoefteonderzoek mantelzorgers 2020 (pdf, 450Kb)