Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer informatie in het nieuwsbericht.

Armoedebestrijding en Kindpakket

De feestdagen komen eraan en dat is vaak een periode met veel kosten. Als u het lastig vindt om rond te komen, dan kan de gemeente u wellicht helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Onze medewerkers schulddienstverlening helpen u graag.

Ook als u schulden heeft is het belangrijk om dit zo snel mogelijk op te lossen, zodat de problemen niet te groot worden. Deze dienstverlening is voor alle inwoners van de gemeente Heerde beschikbaar en is niet afhankelijk van een inkomensgrens. Ook als u een baan heeft helpen wij u graag.

Kinderen laten meedoen

De gemeente Heerde wil met het Kindpakket gezinnen ondersteunen, zodat meedoen voor alle kinderen mogelijk is. In Nederland, en ook in Heerde, kunnen niet alle kinderen meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Denk aan meedoen met voetbal, een schoolreisje of een verjaardag vieren. Dit komt bijvoorbeeld door het lage inkomen van ouders.