Activiteitenbijdrage

Heeft u een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, en wilt u toch meedoen in de maatschappij? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de jaarlijkse activiteitenbijdrage.

Deze bijdrage is onder andere te gebruiken voor het betalen van contributies, abonnementen, lidmaatschappen en entreegelden. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, waaronder een toetsing van uw inkomen en vermogen. De bijdrage bedraagt in 2020 € 160,- per gezinslid per jaar.

Meer informatie over de activiteitenbijdrage kunt u vinden op www.zorgvraagheerde.nl.