Nieuws

 • Tegemoetkoming Premie Zorgverzekering 2020

  Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering. Dit is een tegemoetkoming van €240,- per jaar en geldt voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn en een gezamenlijk netto inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Daarbij maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

 • Vanaf 26 februari 40 dagen geen alcohol!

  De IkPas-actie van januari is afgelopen. Duizenden mensen hebben meegedaan en een maand geen druppel gedronken. Heb je niet meegedaan? Grijp dan alsnog je kans!

 • Veranderingen in gedwongen zorg

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking of door dementie. Soms is dan verplichte zorg nodig.

 • Ondersteuning kinderen in armoede met een Winterpakket

  In de gemeente Heerde willen we dat alle kinderen meedoen. Ook als het even niet lukt. Daarom heeft het college van de gemeente Heerde besloten om in 2019 een Winterpakket beschikbaar te stellen. In de winter hebben we namelijk warme kleding en goede schoenen nodig.

 • Inkomensgrenzen per 1 januari 2020

  Als u een laag inkomen heeft kunt u voor sommige kosten een aanvraag doen voor de Bijzondere Bijstand. Ook is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een activiteitenbijdrage.

 • Kids Actief: veel activiteit

  Dit schooljaar ging in de gemeente Heerde Kids Actief van start. Volgens buurtcoach Sport & Bewegen Kevin Bosch kunnen er nog genoeg kinderen bij.

 • Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie

  Met ingang van 2020 wordt in heel Nederland het aantal uren voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. Hiermee kunnen kinderen met een (taal)achterstand zich beter ontwikkelen.

 • Armoedebestrijding en Kindpakket

  De feestdagen komen eraan en dat is vaak een periode met veel kosten. Als u het lastig vindt om rond te komen, dan kan de gemeente u wellicht helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Onze medewerkers schulddienstverlening helpen u graag.

 • Activiteitenbijdrage

  Heeft u een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, en wilt u toch meedoen in de maatschappij? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de jaarlijkse activiteitenbijdrage.

 • Inloopspreekuur Infopunt Hof van Cramer Wapenveld

  Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn of zorg? Dan kunt u op donderdagochtend terecht bij het Infopunt in Hof van Cramer aan de Putterweg 2d in Wapenveld tijdens het wekelijkse inloopspreekuur.

 • Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

  Een zorgverzekering is belangrijk. Daar is iedereen het over eens. De gemeente Heerde vindt dat iedereen zich goed moet kunnen verzekeren. Ook mensen met een laag inkomen.

 • Gebruik nu de nieuwe vergelijker voor de zorgverzekering

  Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners een goede zorgverzekering hebben. Daarom biedt de gemeente Heerde een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

 • Adempauze voor mantelzorger en zorgontvanger

  “De wereld kan niet zonder mantelzorgers”. Daarover zijn ze het roerend eens. Gerrita Elskamp en Linda Seinstra zijn beiden cliëntondersteuner mantelzorg. Wijkverpleegkundige Marco Huige werkt voor Thuiszorg Viattence.

 • Themapagina armoedebestrijding

  Meer weten over armoedebestrijding? Bekijk dan de themapagina.

 • Hoe krijgt u uw personeel financieel fit?

  Geldzorgen hebben namelijk grote invloed op mensen. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Deze medewerkers zijn bovendien vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Door middel van voorlichting, training of het aanbieden van tools kunt u financiële problemen bij medewerkers mogelijk voorkomen.

 • Succesvolle tweede FEMtalk

  Woensdagavond 25 september 2019 vond de tweede FEMtalk plaats. Na een succesvolle editie in mei over de verdeling tussen zorg en werk, stond deze avond geheel in het teken van het werken als vrouw in de techniekbranche.

 • Tweede groep Empowermenttraining gestart

  Negen vrouwen zijn vorige week gestart met de tweede Empowermenttraining voor vrouwen. De training is ontwikkeld door werkbedrijf Lucrato, in opdracht van de gemeente Heerde. Tien weken lang is er aandacht voor het ontdekken van de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de deelnemers in de toekomst.

 • Opstapregeling biedt zorgcliënten kans op zelfstandig wonen

  De drie gemeenten Epe, Hattem en Heerde en woningcorporatie Triada hebben met meerdere zorginstellingen afspraken gemaakt over de mogelijkheid om zorgcliënten zelfstandig te laten wonen.

 • Logeerzorg geeft de mantelzorger lucht

  Een groot deel van het leven van een mantelzorger staat in het teken van de zorg voor een zieke naaste. Dat is een dankbare maar soms ook zware taak.

 • Rijvaardigheidstest scootmobiel ingevoerd

  De gemeente Heerde ontvangt regelmatig aanvragen voor een scootmobiel. Veiligheid bij het gebruik van een scootmobiel staat voorop, daarom krijgt iedere nieuwe aanvrager een rijvaardigheidstest.

 • Sociaal werk, de nieuwe naam voor maatschappelijk werk

  Het sociaal werk in de gemeente Heerde is sinds januari dit jaar met twee sociaal werkers actief betrokken binnen het loket 0-100. Het vervangt het algemeen maatschappelijk werk.

 • Kies uw zorgaanbieder

  Kies de zorgaanbieder die het beste past bij uw hulpvraag op het gebied van Wmo en Jeugdhulp.