Kennismaken met Stip

Stip is het steun- en informatiepunt voor inwoners van de gemeente Heerde. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en inkomen.

De organisaties in Stip

In Stip zitten verschillende organisaties op één plek. We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Jeugd en gezin

Bij Jeugd en Gezin kunnen jongeren tot 23 jaar en hun opvoeders terecht voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Ook professionals kunnen er terecht. U bent welkom als u een vraag heeft, als u een steuntje in de rug nodig heeft of er alleen niet uitkomt. Bel of mail naar Zorgvraag Heerde. Van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 0578 - 69 94 99. Een e-mail sturen kan naar info@zorgvraagheerde.nl.

Vluchtelingenwerk

Statushouders zijn één keer per week welkom op het spreekuur van Vluchtelingenwerk Heerde. Op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur aan de Sportlaan 2. Zij kunnen hier terecht voor vragen en advies. Een e-mail sturen kan ook: heerde@vluchtelingenwerk.nl.

Werk en Inkomen

Bij Werk en Inkomen kunt u terecht voor al uw vragen over inkomen en misschien hulp daarbij. Dit kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook minimaregelingen of schuldhulpverlening. Ook voor vragen over werk, vacatures of solliciteren kunt u hier terecht. Bel of mail naar Stip. Van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 0578 - 69 94 99. Een e-mail sturen kan naar info@zorgvraagheerde.nl.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. En dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Soms is daar hulp bij nodig. De gemeente ondersteunt u hierin als dat nodig is. 

In de Wmo is er verschil tussen een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening. Een algemene voorziening is er voor iedereen, ook voor mensen zonder beperkingen. U kunt deze algemene voorziening zelf regelen. Denk bijvoorbeeld aan de algemene voorziening schoon en leefbaar huis of een maaltijdservice. Is een algemene voorziening voor u niet voldoende? Dan kunt u ondersteuning van de gemeente krijgen. Dit heet een maatwerkvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel of aanpassingen aan uw woning. Voor een maatwerkvoorziening zijn strengere voorwaarden dan voor de algemene voorziening. U betaalt hiervoor ook een eigen bijdrage.

Bel of mail naar Stip. Van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 0578 - 69 94 99. Een e-mail sturen kan naar info@zorgvraagheerde.nl.

De Plu/Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers

Het steunpunt is voor vrijwilligers en mantelzorgers. Iedereen kan hier terecht voor ondersteuning, informatie en advies over vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het steunpunt zorgt voor ontmoeting en verbinding. Heeft u behoefte om even te praten? Heeft u vragen of wilt u uw zorgen delen? Bel of mail dan naar het steunpunt. Dirk-Jan van der Veer is coördinator mantelzorg en vrijwilligers in de gemeente Heerde. Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. U kunt contact met hem opnemen via 0578 - 69 94 99 of 06 - 19 30 26 57. Mailen kan ook: info@depluheerde.nl

Dagactiviteiten

Bij de dagactiviteiten van Stip kunt u in contact komen met andere inwoners, onder het genot van koffie of thee in huiselijke sfeer. Samen kletsen, een gezelschapsspel spelen of creatief bezig zijn, het is allemaal mogelijk. Zowel individueel als in een groep. De keuze is aan u! De dagactiviteiten zijn bedoeld voor inwoners die maatschappelijk beperkt zijn of het lastig vinden om mee te doen aan de maatschappij.

U bent van harte welkom! Op dinsdag en woensdag van 09.30 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de activiteitenruimte op de begane grond aan de Sportlaan 2. U kunt kiezen voor één of meerdere dagdelen. Vooraf aanmelden is nodig. Hiervoor kunt u bellen met 0578 - 69 94 99. Een e-mail sturen kan naar: info@zorgvraagheerde.nl.

Consultatiebureau

Op het consultatiebureau volgen artsen en verpleegkundigen de groei en ontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar. Het team van het consultatiebureau (jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente) helpt u met vragen rondom voeding, opvoeding, lichamelijke en sociale ontwikkeling. Ook geven zij de vaccinaties volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. 

In de eerste week na de geboorte wordt er bij uw kind de gehoortest en de hielprik afgenomen. Als de kraamtijd voorbij is neemt de jeugdverpleegkundige contact met u op voor een huisbezoek. Hierbij legt ze het dossier van uw kind aan.  Daarna wordt u uitgenodigd op het consultatiebureau. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Verian via de zorglijn 088 - 126 31 26 of per mail afspraakheerde@verian.nl of afspraakwapenveld@verian.nl.

Sociaal Werk

Problemen horen bij het leven. Erover praten met vrienden, familie of bekenden kan helpen, maar het kan gebeuren dat u er samen niet uitkomt. Of misschien heeft u niemand met wie u over uw problemen kunt of durft te praten. In dat geval kunt u een afspraak maken met één van de sociaal werkers van de gemeente Heerde. De sociaal werkers geven advies en ondersteuning en zoeken samen met u naar een goede oplossing. Bel of mail naar Zorgvraag Heerde. Van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 0578 - 69 94 99. Een e-mail sturen kan naar: info@zorgvraagheerde.nl.

Jeugdgezondheid GGD

In de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunnen kinderen en hun ouders en jongeren van 12 tot 18 jaar zelfstandig met vragen terecht bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD NOG. Denk bijvoorbeeld aan vragen over groei en ontwikkeling, leefstijl, seksualiteit en SOA, etc. De GGD heeft vaste contactmomenten voor een afspraak voor een check-up. Ook verzamelt de Jeugdgezondheid GGD mogelijke gezondheidsproblemen via een vragenlijst. Verder geeft de GGD groepsgericht preventieve lessen op school en bieden zij vaccinaties aan. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn bereikbaar via 088 - 443 30 00, via de mail: ggd@ggdnog.nl of via de chat op www.jouwggd.nl.