Inkomensgrenzen per 1 juli 2022

Als u een laag inkomen heeft kunt u voor sommige kosten een aanvraag doen voor de bijzondere bijstand. Ook komt u misschien in aanmerking voor een activiteitenbijdrage, zodat u kunt blijven meedoen in de maatschappij. De gemeente Heerde hanteert hiervoor een inkomensgrens.

Deze inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. U komt mogelijk in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens. In onderstaande tabel vindt u de inkomensgrenzen per 1 juli 2022. 

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.256,07
Gehuwden/samenwonend € 1.794,40 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.397,27
Gehuwden/samenwonend € 1.892,81 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)