Inkomensgrenzen

Als u een laag inkomen heeft kunt u voor sommige kosten voor Bijzondere Bijstand een aanvraag indienen. Misschien dat u in aanmerking komt voor een Activiteitenbijdrage. De gemeente Heerde hanteert hiervoor een inkomensgrens. Deze inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm.

In bijzondere gevallen kan er misschien toch aanspraak worden gemaakt op bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld als er sprake is van hoge noodzakelijke kosten en een inkomen boven de inkomensgrens van 120%. Op grond van een draagkrachtberekening wordt er dan bepaald of er recht is op bijzondere bijstand. In onderstaande tabel vindt u de inkomensgrenzen voor 2023. 

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.434,79
Gehuwden/samenwonend € 2.049,70 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.596,80
Gehuwden/samenwonend € 2.168,64 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)