Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Op de website https://krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op bovenstaande website kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

De regeling bestaat uit 2 delen:

  • een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden - die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden. De vragen op de website https://krijgiktozo.nl hebben betrekking op die voorwaarden. Door deze vragen te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om via uw gemeente een aanvraag in te dienen.

Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat u niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze vragen, die ook wel beslisboom wordt genoemd, geven alleen een indicatie. Het staat u vrij aan om toch een aanvraag in te dienen.

Aan het eind van deze vragenlijst kunt u een aanvraag indienen. Dit doet u door uit de lijst met gemeenten uw woongemeente (waar u als inwoner staat ingeschreven) te selecteren. U krijgt dan van uw gemeente verdere aanwijzingen om uw aanvraag in te dienen. Als u een partner heeft, moet hij of zij de aanvraag ook ondertekenen.

De overheid heeft de Tozo-uitkering verlengd met nog eens 4 maanden, ingaand op 1 juni 2020:

  • Vanaf 1 juni 2020 kunt u een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen voor de periode 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 mits u voldoet aan voorwaarden.
  • Vanaf 1 juni 2020 geldt er een partnertoets. Kunt u terugvallen op het inkomen van uw partner, dan is verlenging niet mogelijk.

Aanvragen

De verlenging kunt u vanaf 1 juni 2020 aanvragen via de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle.