Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Aanvraag

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen U heeft hiervoor DigiD nodig.

U kunt ook schriftelijk de TONK-uitkering aanvragen (pdf, 158kb).

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • Als gevolg van de coronamaatregelen heeft u een terugval in uw inkomsten. Hierdoor kunt u uw noodzakelijke particuliere woonlasten niet meer (volledig) betalen.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we onder andere naar:
•    de hoogte van uw woonkosten;
•    het inkomen van u en uw eventuele partner op dit moment;
•    welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

De uitkering is maximaal € 1.000,- per maand per huishouden.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen. De TONK-uitkering is onbelast. Dit betekent dat deze niet wordt meegerekend bij uw jaarinkomen bij de Belastingdienst.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 voor maximaal negen maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

U kunt de uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. 

Wijzigingen doorgeven?

Mocht uw inkomen tijdens de periode dat u een TONK ontvangt wijzigen met meer dan 25% van uw inkomen dat moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven zodat de hoogte van de tegemoetkoming opnieuw kan worden vastgesteld.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.

Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt. De TONK is onbelast.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is en er geen bijzonderheden zijn, streven wij er naar om u binnen 4 weken het besluit toe te sturen. Afhankelijk van de drukte kan dit uitlopen tot maximaal 8 weken.Wij doen ons best u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw aanvraag.

Gerelateerde informatie