Dank jullie wel jonge mantelzorgers!

De gemeente Heerde heeft veel waardering voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers, jong en oud, zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.

Om hiervoor onze dank uit te spreken, ontvangen jonge mantelzorgers hun mantelzorgcompliment (een cadeaubon) in de week van de Jonge Mantelzorger. Die week is van 1 tot en met 7 juni. 

Aanvragen kan niet meer

Dat kon van 1 mei tot en met 28 mei 2023. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen;
  • Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten (zoals je vader, moeder, opa, oma, broertje of zusje) in een instelling.
  • De voordrager stemt er mee in dat de informatie op het ‘Voordrachtformulier Mantelzorgcompliment Gemeente Heerde’ wordt geregistreerd bij de gemeente Heerde en overgedragen wordt aan Stip-mantelzorgondersteuning.

Het mantelzorgcompliment kan opgehaald worden in:

  • Heerde op maandag 5 juni 2023 tussen 14.30 en 16.30 uur in Jongerencentrum Het Honk, Griftstraat 8.
  • Wapenveld op dinsdag 6 juni 2023 tussen 14.30 en 16.30 uur in Jongerencentrum Odyssee, Pollstraat 5.

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde?

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? Neem dan contact op met Stip-mantelzorgondersteuning. Dat kan op de volgende manieren:

U kunt ook kijken op

  • www.mantelzorg.nl (de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste).
  • www.jmzpro.nl (die zich met name richten op jonge mantelzorgers).