Wet taaleis

Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan moet u volgens de Wet taaleis actief werken aan uw taalvaardigheid.

Als u de Nederlandse taal goed begrijpt en spreekt, komt u makkelijker aan het werk. U bent dan niet langer afhankelijk van een uitkering via de gemeente.

Voorwaarden

U moet zich inspannen om de Nederlandse taal voldoende te begrijpen en te spreken. Dat moet blijken uit uw:

  • spreekvaardigheid,
  • luistervaardigheid,
  • gespreksvaardigheid,
  • schrijfvaardigheid en
  • leesvaardigheid.

Hiervoor moet u misschien een taaltraject volgen en/of een taaltoets afleggen.

Werkt u niet of onvoldoende mee aan de verplichte taaleis, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Aanvraag

Vraagt u een uitkering bij de gemeente aan? Dan wordt de verplichte taaleis hierin meegenomen.

In andere gevallen neemt de gemeente contact met u op als blijkt dat u niet voldoet aan de taaleis.

Meer informatie