Werkgeversloket

Het werkgeversloket van de gemeente adviseert en begeleidt werkgevers bij het in dienst nemen van een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking te laten instromen op de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die veel kunnen en zeer gemotiveerd zijn.

Door hen een kans te geven, onderneemt u maatschappelijk verantwoord en kunt u rekenen op ondersteuning en begeleiding vanuit de gemeente.

Banenafspraak

In het sociaal akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid is besloten dat in 2025 in totaal 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gerealiseerd. Dit heet de banenafspraak.

Aanvraag

U kunt, afhankelijk van de situatie van de potentiele medewerker, in aanmerking komen voor ondersteuning door bijvoorbeeld proefplaatsing, werkplekaanpassing, loonkostensubsidie of jobcoaching.

Contact opnemen

De accountmanagers in de gemeente Heerde en de adviseurs van UWV Werkgevers Servicepunt wijzen u graag de weg en zorgen voor antwoorden, afspraken en evaluaties. Daarnaast kunt u bij hen terecht voor kosteloos advies en werving en selectie.

Meer informatie