Beschut werk

Kunt u uw werk alleen onder aangepaste omstandigheden en met begeleiding doen? Dan is beschut werk misschien geschikt voor u.

Beschut werk maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk om in een beschutte (beschermde) werkomgeving te kunnen werken.

Voorwaarden

  • U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.
  • U heeft veel (structurele) begeleiding nodig.
  • Er is eventueel een aanpassing aan de werkplek nodig.
  • U kunt geen normale baan in het vrije bedrijfsleven aannemen.

Kosten

De ondersteuning voor beschut werk is gratis.

Aanvraag

U meldt zich voor beschut werk bij het UWV.

Ga naar uwv.nl

Een medewerker van het UWV kijkt dan of u aan de voorwaarden voldoet en recht heeft op beschut werk.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente. De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning u nodig heeft.