Leren en werken

Bent u bezig met een leerwerktraject, maar lukt het niet om dit zonder ondersteuning af te ronden? Dan kan de gemeente u hierbij helpen.

De gemeente wil via ‘Leren en werken’ de aansluiting tussen school en werk verbeteren en op die manier schooluitval voorkomen.

Voorwaarden

  • U bent 16 of 17 jaar en nog leerplichtig of
  • U bent tussen 18 en 27 jaar en heeft nog geen startkwalificatie behaald.

Kosten

De ondersteuning voor een leerwerktraject is gratis.

Aanvraag

Neem voor ondersteuning contact op met de gemeente. De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning u nodig heeft.

Contact opnemen