Leerlingenvervoer

Bij een vergoeding voor leerlingenvervoer gaat het om de vervoerkosten van uw kind tussen het verblijfadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de gewenste soort en richting. Dit kan een school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs zijn.

U kunt een vergoeding krijgen voor vervoer per fiets, openbaar vervoer, eigen vervoer, taxi of busje. Of u een vergoeding krijgt en hoe hoog die vergoeding is, hangt af van de situatie van u en uw kind.

Aangepast leerlingenvervoer

Vervoer per taxi of busje heet aangepast leerlingenvervoer. In Heerde verzorgt PlusOV het leerlingenvervoer. PlusOV is een regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen.

Als u een vervoersvoorziening toegewezen krijgt, neemt PlusOV contact met u op om concrete afspraken te maken.

Voorwaarden

Wij beoordelen uw verzoek om een vergoeding voor leerlingenvervoer. Hierbij kijken wij naar de volgende zaken:

 • Het hoofdverblijf van uw kind is in de gemeente Heerde. Daarbij maakt het niet uit of u als ouder of verzorger zelf in een andere gemeente staat ingeschreven.
 • De afstand tussen het verblijfadres van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan 6 kilometer.
 • Uw kind is jonger dan 9 jaar.
 • De mogelijkheden of beperkingen van uw kind om zelf naar school te gaan.

Soms vragen wij advies van een deskundige.

Kosten

Een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen is gratis, maar soms moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Aanvraag

Vervoersvoorziening aanvragen

Let op: als u het ingescande aanvraagformulier per e-mail aan ons stuurt, wilt u dan de bewijsstukken (afbeeldingen) zoveel mogelijk samenvoegen tot één document.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 
 • Wij toetsen uw (volledige) aanvraag aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerde 2020.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. 
 • U ontvangt een brief (beschikking) waarin staat of en zo ja, welke vervoersvoorziening wij hebben toegekend.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Vragen en wijzigingen doorgeven

 • Voor vragen over en wijzigingen van een vervoersvoorziening kunt u contact opnemen via vervoer@heerde.nl of (0578) 69 94 99.
 • Om te melden dat een kind niet mee gaat (vanwege bijvoorbeeld ziekte of tandartsbezoek) of voor vragen over het vervoer zelf (een kind is bijvoorbeeld niet opgehaald, te laat teruggebracht of er zijn problemen in de bus) kunt u bij PlusOV terecht.

Declareren vervoerskosten

Voor het declareren van de vervoerskosten ontvangt u een declaratieformulier.