Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een financiële tegemoetkoming voor studenten met een beperking om zo toch een studie te kunnen volgen.

Als u door een structurele medische beperking niet in staat bent om tijdens uw studie inkomsten te verwerven, dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

De individuele studietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en niet gerelateerd aan uw studiekosten.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U krijgt studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten, of u komt hiervoor in aanmerking.
  • U krijg geen Wajong-uitkering van het UWV.
  • U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • U heeft een verblijfsstatus waarmee u aanspraak kunt maken op een bijstandsuitkering (indien van toepassing).
  • Ondanks uw beperking kunt u wel werken, maar het lukt u niet om het wettelijk minimumloon te verdienen als u fulltime zou werken en geen studie volgt.

Kosten

Een individuele studietoeslag aanvragen is gratis.

Aanvraag

Vul het onderstaand aanvraagformulier voor een individuele studietoeslag in en stuur het op naar de gemeente.

Individuele studietoeslag aanvragen (pdf, 409kB)

U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Meer informatie

Participatiewet (artikel 36b)