Werkloosheidsuitkering

Wordt u ontslagen en heeft u geen zicht op ander werk? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een werkloosheids- of WW-uitkering.

De hoogte en de duur van uw WW-uitkering hangt af van hoe lang u heeft gewerkt.

Voorwaarden

  • U wordt of bent als werknemer (gedeeltelijk) werkloos.
  • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U werkt minimaal 5 uur per week minder dan eerst of u werkt helemaal niet meer. Werkte u 10 uur per week of minder? Dan moet u ten minste de helft van uw werkuren verloren hebben.
  • U heeft geen recht meer op loon voor die 'verloren' uren.
  • U bent beschikbaar voor werk.
  • U ontvangt geen Ziektewet-, WAO-, IVA- of WGA-uitkering.
  • U bent niet verwijtbaar werkloos. Dit betekent dat u niet zelf ontslag heeft genomen of door uw eigen schuld werkloos bent geworden.
  • U heeft in de 36 weken direct vóór uw werkloosheid ten minste 26 weken gewerkt. U heeft dan recht op een basis WW-uitkering van 3 maanden.
  • U heeft in de afgelopen 5 jaar ten minste 4 jaar minimaal 52 dagen per jaar gewerkt. Afhankelijk van uw totale arbeidsverleden heeft u daarmee recht op verlenging van de WW-uitkering.

Kosten

Een WW-uitkering aanvragen is gratis.

Bijzonderheden

U moet vóór en tijdens uw WW-uitkering actief op zoek gaan naar werk.

Aanvraag

Wordt u binnenkort werkloos en lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u digitaal een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Ga naar werk.nl

Het is verstandig om ongeveer 2 weken vóór uw laatste werkdag WW aan te vragen.

Meer informatie

Werkloosheidswet