Tegemoetkoming premie zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft, is het vaak moeilijk om de premie van de zorgverzekering te betalen. Zeker als u chronisch ziek bent of een handicap heeft.

De gemeente vindt dat iedereen zich goed moet kunnen verzekeren, ook mensen met een laag inkomen. Daarom geeft de gemeente speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering. Dit is een financiële ondersteuning van maximaal € 240,- per jaar.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U kunt een bewijsstuk laten zien waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent.
  • Uw (gezamenlijk) netto maandinkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Bekijk de meest voorkomende inkomensgrenzen van 2022.
  • U heeft niet de maximale bijdrage voor de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) gekregen.

Kosten

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering is gratis.

Bijzonderheden

Krijgt u al € 120,- per jaar voor de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis)? Dan wordt dit bedrag afgetrokken van de tegemoetkoming in de premie zorgverzekering. Dit betekent dat u dan nog recht heeft op een tegemoetkoming van maximaal € 120,-.

Aanvraag

Doet u voor het eerst een aanvraag voor tegemoetkoming in de premie zorgverzekering? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in.

Tegemoetkoming premie zorgverzekering online aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het formulier Tegemoetkoming zorgpremie aanvragen (pdf, 368Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente.

U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Ambtshalve toekenning

Heeft u al eerder een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering ontvangen? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. U krijgt namelijk automatisch bericht van de gemeente. Dit heet ambtshalve toekenning.