Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse financiële ondersteuning. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld voor de aanschaf of vervanging van noodzakelijke spullen in huis, zoals een bankstel, koelkast of wasmachine. U mag het bedrag vrij besteden.

Het maakt niet uit of u moet rondkomen van een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander laag inkomen.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • Uw inkomen was de afgelopen 36 maanden maximaal 120 procent van de bijstandsnorm.
  • U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • U bent of was de afgelopen 3 jaar geen student en maakt(e) geen gebruik van de Wet op de studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • U verbleef de afgelopen 3 jaar niet in het buitenland, tenzij dit een vakantie van maximaal 4 weken was.
  • U ontving de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag.
  • U zit niet in de gevangenis.

Kosten

Individuele inkomenstoeslag aanvragen is gratis.

Bijzonderheden

U kunt de individuele inkomenstoeslag maximaal één keer per twaalf maanden krijgen.

Aanvraag

U kunt een individuele inkomenstoeslag onderstaand online aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen  Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u de toeslag niet online aanvragen? Download en print dan het formulier Individuele inkomenstoeslag aanvragen (pdf, 430Kb).

U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Meer informatie