Energietoeslag 2022

De eenmalige energietoeslag is begin mei automatisch uitbetaald. Voldoet uw huishouden aan de voorwaarden en heeft u geen automatische uitkering ontvangen? Dan kunt u een aanvraag indienen. Dat kan tot en met 30 juni 2023.

Energietoeslag aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

U kunt de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen (pdf, 325kb). 

Extra energietoeslag

  • Heeft u al eerder een toeslag van € 800,-  ontvangen? U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch het bedrag van € 500,-.
  • Heeft u de toeslag al wel aangevraagd maar nog geen bericht van de gemeente ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een brief van de gemeente. 

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Extra energietoeslag voor lagere inkomens.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder en woont in de gemeente Heerde.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen maand lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Zie onderstaande tabel met inkomensgrenzen. 
  • Bij deze regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen. 
  • U heeft deze eenmalige energietoeslag over 2022 nog niet eerder ontvangen.
  • U bent geen student of scholier.
  • U verblijft niet in een zorg- of verpleeginstelling.

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.256,07
Gehuwden/samenwonend € 1.794,40 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.397,27
Gehuwden/samenwonend € 1.892,81 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk) 

U hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten zijn gestegen. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Per huishouden wordt de kostendelersnorm toegepast. Dit betekent dat het inkomen van personen van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de aanvrager wonen meetelt. Er zijn een aantal uitzonderingen hierop, die staan in artikel 19a Participatiewet.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Energietoeslag of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met Stip via (0578) 69 94 99 of info@zorgvraagheerde.nl.

•    Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Heerde

Wilt u energie besparen? De energiecoaches helpen u graag!

Energiecoaches zijn enthousiaste vrijwilligers die u ‘aan de keukentafel’ gratis voorlichting geven en met u meedenken over energie besparen en verduurzaming van uw woning.

Bent u geïnteresseerd in een afspraak met een energiecoach? Kijk dan eens op heerde-energiek.nl/energiecoach voor het maken van een afspraak.