Activiteitenbijdrage

Heeft u een minimuminkomen en wilt u toch meedoen in de maatschappij? Dan kunt u gebruik maken van de jaarlijkse activiteitenbijdrage.

De bijdrage is in 2020 € 160,-  per gezinslid per jaar. Kinderen tot 18 jaar tellen hierbij mee.

Met de activiteitenbijdrage kunt u (blijven) deelnemen in de maatschappij en voorkomt u dat u (en uw gezin) in een sociaal isolement raakt.

U kunt de activiteitenbijdrage gebruiken voor:

 • contributies van verenigingen, zoals een sportvereniging,
 • andirecte kosten, bijvoorbeeld van openbaar vervoer,
 • aanschaf van sportkleding (samen met een abonnement, contributie of entreegelden),
 • abonnementen van bijvoorbeeld de bibliotheek of de krant,
 • lidmaatschap van bijvoorbeeld politieke partijen of belangenorganisaties,
 • lesgelden van bijvoorbeeld een computercursus, schoolreisje of werkweek,
 • entreegelden van bijvoorbeeld musea, bioscoop, theater, zwembad en pretpark,
 • mediakosten, zoals telefoon, kabel en internet.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
 • In de drie kalendermaanden vóór de maand waarin u de aanvraag indient, heeft u:
  • een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt,
  • een vermogen van maximaal de vermogensgrens van de Participatiewet.
 • U heeft voor hetzelfde jaar nog geen activiteitenbijdrage ontvangen, ook niet van een andere gemeente.
 • U volgt geen opleiding in de zin van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of een studie genoemd in de Wet studiefinanciering 2000.

Kosten

De aanvraag voor een activiteitenbijdrage is gratis.

Aanvraag

U kunt een aanvraag voor een activiteitenbijdrage indienen vanaf 1 januari van het huidige jaar tot en met 31 januari van het volgende jaar. Dit doet u via onderstaand online aanvraagformulier.

Activiteitenbijdrage aanvragen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u de activiteitenbijdrage niet online aanvragen? Dan kunt u gebruikmaken van het formulier Activiteitenbijdrage aanvragen (pdf, 467KB)

Vul het formulier in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Meer informatie

Steekproef

De gemeente controleer achteraf via een steekproef of u de activiteitenbijdrage goed besteedt. Valt u binnen deze steekproef? Dan moet u alle bewijsstukken laten zien, zoals bonnetjes, facturen en rekeningafschriften.

Let op: heeft u de bijdrage besteed aan andere dingen dan waarvoor het bedoeld is? Dan moet u de bijdrage terugbetalen.