Toeslagen

Soms heeft u een steuntje in de rug nodig, omdat u te weinig inkomen heeft om alle kosten te betalen. U kunt dan onder voorwaarden gebruik maken van toeslagen.

 • Collectieve zorgverzekering

  Als u een laag inkomen heeft, is het vaak moeilijk om de premie van de zorgverzekering te betalen. Een collectieve zorgverzekering biedt dan uitkomst.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

 • Individuele studietoeslag

  De individuele studietoeslag is een financiële tegemoetkoming voor studenten met een beperking om zo toch een studie te kunnen volgen.

 • Woonkostentoeslag

  Heeft u ten opzichte van uw inkomen teveel woonkosten en heeft u (nog) geen recht op huurtoeslag? Dan kunt u in sommige gevallen een woonkostentoeslag aanvragen.

 • Activiteitenbijdrage

  Heeft u een minimuminkomen en wilt u toch meedoen in de maatschappij? Dan kunt u gebruik maken van de jaarlijkse activiteitenbijdrage.

 • Tegemoetkoming premie zorgverzekering

  Als u een laag inkomen heeft, is het vaak moeilijk om de premie van de zorgverzekering te betalen. Zeker als u chronisch ziek bent of een handicap heeft.

 • Belastingdienst Toeslagen

  De Belastingdienst heeft ook enkele toeslagen voor mensen met geen of weinig inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

 • Inkomensgrenzen per 1 juli 2021